LandGoed Wandelingen Oostkapelle

LandGoed Wandelingen Oostkapelle

LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO)
Sinds medio 2020 is de werkgroep LGWO opgegaan in de Stichting Tuys ongewoon gewoon.

Hoe het begon
Via het project Eigen Wijs Landschap, in 2010 gestart op initiatief van de Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en het IVN Zeeland, kregen bewoners van maximaal 15 kernen op Walcheren, in de Zak van Zuid-Beveland en West-Zeeuws Vlaanderen de mogelijkheid om hun wensen, ideeën en behoeften omtrent hun “groene” omgeving kenbaar te maken. Met als doel de groene leefbaarheid en de kwaliteit van hun dorp of wijk te vergroten.
De toenmalige Dorpsraad Oostkapelle heeft vele Oostkappelaars bereid gevonden vrijwillig aan dit project mee te werken.

Eigen Wijs Landschap (EWL) in Oostkapelle
In Oostkapelle werd gekozen voor 3 clusters:
1) historische teksten op informatieborden. Deze staan bij de buitenplaatsen Duinbeek (Duinbeekseweg) en Ipenoord (Hotel Restaurnt Green White – Noordweg) en boerderij Buitenlust (Molenweg);
2) het bedenken en uitzetten van drie wandelroutes met als begin- en eindpunt het gebouw ‘t Wachtertje, vlakbij de Dorpskerk. Eén van de routes is onderdeel van het Wandelnetwerk Zeeland: 2700 km. aan wandelpaden door Zeeland. De andere twee zijn Ommetjes (korte wandelroutes);
3) het inrichten van het digitaal Infoknooppunt ‘t Wachtertje met een beeldscherm en bijbehorende apparatuur om doorlopend informatie te laten zien over de historische achtergrond van het dorp, het DNA-profiel van Oostkapelle en met name de wandelroutes.

Het gehele project kreeg vanaf het begin de naam LandGoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO), vanwege de vele buitenplaatsen in Oostkapelle. Het is tegelijkertijd een zinspeling op het platteland waar het land goed is. De huidige wandelingen vormen een klavertje, vandaar het logo.
Het project EWL stopte, maar de werkgroep LGWO ging door in nauwe samenwerking met Stichting Landschapsbeheer Zeeland, de Dorpsraad Oostkapelle en Staatsbosbeheer.

Dit alles kon tot stand komen door inzet van vrijwilligers, samenwerking met diverse organisaties en financiële bijdragen van: SLZ, Dorpsraad Oostkapelle, Gemeente Veere, Provincie Zeeland, IVN, Nationale Postcode Loterij en het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Voortgang LandGoed Wandelingen Oostkapelle
De Ondernemersvereniging Natuurlijk Oostkapelle kwam eind 2012 met het aanbod bij de werkgroep LGWO om de drie wandelroutes op te nemen op hun Oostkapelse Plattegrond. Dat gebeurde in nauw overleg met elkaar.
De werkgroep LGWO ontwikkelde verder samen met andere Oostkappelaars: een vierde route, een website, een QR, vertalingen in het Duits en Frans, een WildPlukWandeling, een gidsenteam, gidswandelingen en bijeenkomsten.
SLZ plaatste bankjes langs de routes.
De Dorpsraad Oostkapelle stelde tot eind 2020 financiën beschikbaar voor werkzaamheden van de werkgroep LGWO.

De wandelroutes zijn gratis te verkrijgen/op te halen bij Drogisterij Jumbo Ton den Dikken, Dorpsstraat 20 én op zaterdagen van 10.00 tot 17.00 uur bij Korenmolen d ‘Arke, Noordweg 2 (ook op dagen buitenom de zaterdagen wanneer de wieken draaien).

Momenteel is Stichting Tuys bezig met het uitwerken van ideeën voor een beleefkaart voor Oostkapelle en omgeving. Verder zijn we doende met een vijfde wandelroute (di als thema het platteland heeft) in samenwerking met o.a. Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Wij blijven verder ontwikkelen en actualiseren.

 

 

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.