Kijk op Cultuur Veere – meedenken over gemeentelijk Cultuurbeleid

‘Van een aantal gemeentelijke beleidsnota’s op het gebied van kunst & cultuur is de looptijd verstreken. De klankbordgroep ‘Kijk op Cultuur’ beraadt zich daarom over een nieuwe cultuurnota voor de gemeente Veere, die weer een aantal jaren mee kan. In de cultuurnota wordt aandacht besteed aan amateurkunst, cultuureducatie, podiumkunsten, beeldende kunst, cultureel erfgoed, literatuur, media en volkscultuur.

Op 11 april 2019 stemde de raad van gemeente Veere in met de aanbevelingen van de Klankbordgroep Kijk op Cultuur en gaf het college de opdracht de aanbevelingen verder uit te werken in concrete plannen, projecten en activiteiten. Ook is de opdracht prioriteit aan te brengen in de aanbevelingen. Met een interne kennisverdiepingsgroep zijn we aan de slag gegaan. De aanbevelingen zijn onderverdeeld in vijf thema’s:

  1. Creëer financieel en fysiek toegankelijke plekken voor alle kunstvormen (beeldende kunst, muziek, dans…).
  2. Betrek ook natuurorganisaties, want zij beheren ook cultuurelementen onder andere Staatsbosbeheer, Zeeuws Landschap en Natuurmonumenten.
  3. Overleg met schoolbesturen en ga na wat de rol van Stichting Welzijn Veere zou kunnen zij.n
  4. Bepalen waar regie nodig is om personen en organisaties bij elkaar te brengen en wijs daar iemand voor aan.
  5. Breng in beeld welke budgetten er zijn, maak financiële afwegingen
Bekijk ook het volgende filmpje. Wat is nu eigenlijk cultuur? bekijk de video
Volgend bericht
Landgoed Wandelingen Oostkapelle (LGWO)

Gerelateerde berichten

Niets gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu